Úvod do používání polyakrylamidu

Úvod Z Spojené státye Polyakrylamidu

Funkcím a účinkům látek na úpravu vody jsme již podrobně porozuměli. Existuje mnoho různých klasifikací podle jejich funkcí a typů. Polyakrylamid je jedním z lineárních polymerních polymerů a jeho molekulární řetězec obsahuje určitý počet radikálů. Může absorbovat pevné částice suspendované ve vodě, přemosťovat ionty nebo agregovat částice do velkých vloček neutralizací náboje, urychlit sedimentaci suspendovaných částic, urychlit čiření roztoku a zlepšit filtrační účinek. Podrobné použití bude uvedeno níže.

1. Použití při odvodňování kalů

Při použití k odvodnění kalu lze zvolit kationtový polyakrylamid podle kalu, který může účinně odvodnit kal před vstupem kalu do filtračního lisu. Při odvodňování vytváří velké vločky, nelepí se na filtrační tkaninu a nerozptyluje se během filtračního lisu. Bahenní koláč je silný a účinnost dehydratace je vysoká.

2. Použití při čištění organických odpadních vod

Při použití při čištění domácích odpadních vod a organických odpadních vod, jako jsou odpadní vody z potravin a alkoholů, odpadní vody z městských čistíren odpadních vod, odpadní vody z piva, odpadní vody z výroby MSG, odpadní vody z cukru, odpadní vody z krmiv atd., Účinek kationtového polyakrylamidu je lepší než aniontové, neiontové a anorganické soli několikanásobně nebo desítkrát vyšší, protože tento druh odpadní vody má obecně záporný náboj.

3. Čištění surové vody z řek a jezer

Polyakrylamid lze použít k úpravě vody z vodovodu jako zdroje vody říční vodou. Vzhledem k nízké dávce, dobrému účinku a nízké ceně, zejména při použití ve spojení s anorganickými flokulanty, bude tedy používán ve vodních rostlinách jako flokulant z řeky Yangtze, Yellow River a dalších povodí.

Výše uvedené je podrobné použití polyakrylamidu. Jako prostředek pro úpravu vody má vyšší účinnost při čištění odpadních vod. Kromě svých důležitých použití ve výše uvedených třech aspektech jej však lze také použít jako výztužné činidlo a další přísady při výrobě papíru ke zvýšení retenční rychlosti plnidel a pigmentů a ke zvýšení pevnosti papíru; jako přísady na ropných polích, jako je jílovitý prostředek proti bobtnání Je to zahušťovadlo pro okyselování ropných polí; může hrát velkou roli v látce pro úpravu textilu, stabilní velikosti, menší velikosti, nízké rychlosti rozbití látky a hladkém povrchu látky.


Čas zveřejnění: červen-03-2019