DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC je vysoce čistý, agregovaný, kvartérní amonná sůl a kationtový monomer s vysokou hustotou náboje. Jeho vzhled je bezbarvá a průhledná kapalina bez dráždivého zápachu. DADMAC lze velmi snadno rozpustit ve vodě. Jeho molekulární vzorec je C8H16NC1 a jeho molekulová hmotnost je 161,5. V molekulární struktuře je alkenylová dvojná vazba, která může různými polymeračními reakcemi tvořit lineární homopolymer a všechny druhy kopolymerů.